انگلیسیاستراتژی کسب و کار دوره ها

ما 1 دوره را برای شما پیدا کردیم
مشاهده
رایگان

مدیریت پروژه استراتژیک

3 درس
22.5 ساعت
همه سطوح

در این دوره شما می آموزید که چگونه دفتر مدیریت …

آنچه خواهید آموخت
چگونه مدیریت متفاوت است
چگونه سازمان باید تغییر کند.
از نقاط قوت موجود خود پیروز شوید
چگونه می توان با نقاط ضعف خود کار کرد ، حتی آنها را به نقاط قوت تغییر داد!
لیست علاقه مندی ها 0