ایتالیاییحسابداری دوره ها

ما 1 دوره را برای شما پیدا کردیم
مشاهده

مبانی حسابداری

4 درس
22.3 ساعت
مبتدی

در این دوره شما اصول حسابداری را یاد خواهید گرفت. …

آنچه خواهید آموخت
قادر به خواندن سه صورت مالی معمول است
صورت سود ، ترازنامه و صورت جریان های نقدی.
این مهارت ها را در یک محیط کسب و کار در دنیای واقعی اعمال کنید.
لیست علاقه مندی ها 0