مبحث دوم

تومانتومان

این مجموعه شیوه نامه ها که در هشت فصل تدوین گردیده و حاوی دفترچه اطلاعات  فنی ساختمان و شناسنامه فنی و ملکی ساختمان نیز می‌باشد ، در تاریخ 18/2/84 به وزارت کشور، سازمان نظام مهندسی ساختمان، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان مسکن و شهرسازی استانها و سایر مراجع مربوط جهت اجرا ابلاغ گردید. تا با اجرای مفاد آن توسط همه دست اندرکاران ساختمان و ایجاد هماهنگی لازم بین شهرداریها یا سایر مراجع صدور پروانه ساختمان و سازما نهای نظام مهندسی ساختمان استا نهای کشور یک نظام کارآمد ملی برای اعمال مقررات ملی ساختمان و ارتقای کیفیت به وجود آید و با کنترل نمودن نحوة اجرای ساختمان موجبات اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهر ه‌دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی تمام بهره‌برداران ساختمان فراهم آید و بهره‌وری سهم عظیمی از سرمایه های ملی کشور که در احداث بنا به کار می رود را افزایش دهد.

توضیح

نظامات اداری

فهرست مطالب

فصل اول :کلیات
پیشگفتار
ماده1- تعاریف
ماده2- اهداف
ماده3- خدمات طراحی، اجرا، نظارت ساختمان

فصل دوم: طراحی ساختمان
ماده4- طراحی ساختمان
ماده5- دفاتر مهندسی طراحی ساختمان
ماده6- طراحان حقوقی ساختمان

فصل سوم: اجرای ساختمان
ماده7- اجرای ساختمان
ماده8- دفاتر مهندسی اجرای ساختمان
ماده9- مجریان حقوقی ساختمان
ماده10- مجریان انبوه سازکاربرگ های شماره 1و2و3 انبوه ساز
ماده11- حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال کاردانهای فنی، دیپلمه‌های فنی و معماران تجربی
ماده12- طرح و ساخت ساختمان توسط مجریان حقوقی یا دفاتر مهندسی اجرای ساختمان

فصل چهارم: نظارت ساختمان
ماده13- نظارت ساختمان
ماده14- ناظران حقیقی ساختمان
ماده15- ناظران حقوقی ساختمان
ماده16- نحوه ارجاع کار نظارت ساختمان به ناظران حقیقی و حقوقی و گردش کارمعرفی ناظران به صاحب کاران و شهرداری،
نحوه دریافت و نظارت،حق‌الزحمه تهیه و صدور شناسنامه فنی وملکی
مدارک مورد نیاز برای صدور پروانه اشتغال طراحی، اجرا و نظارت ساختمان

فصل پنجم: فهرست ‌های قیمت خدمات مهندسی و نحوه عمل به ماده12 آیین‌نامه اجرایی
ماده17- نحوه محاسبه حق‌الزحمه خدمات مهندسی ساختمان در بخش طراحی و نظارت موضوع ماده هفده آیین‌نامه اجرایی
ماده18- نحوه عمل به ماده 12 آیین‌نامه اجرایی و تبصره‌های آن

فصل ششم: شناسنامه فنی و ملکی ساختمان
ماده19- شناسنامه فنی و ملکی ساختمان دفترچه اطلاعات ساختمان

فصل هفتم: شیوه‌نامه تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال اشخاص حقوقی موضوع تبصره 4 ماده 11
آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

فصل هشتم: پیوست مربوط به شیوه‌نامه مجریان ساختمان شامل شرایط عمومی قرارداد مجریان ساختمان، شرایط خصوصی قرارداد مجریان ساختمان و قراردادهای همسان مجریان ساختمان

دیدگاه

هنوز هیچ نظری وجود ندارد.

اولین نفری باشید که دیدگاه میگذارید “مبحث دوم”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

لیست علاقه مندی ها 0