نظرات توسط admin نوشته شده است

course-thumbnail-36

1 سال پیش

بسیار کاربردی بود

zoom-meeting-thumbnail-06

1 سال پیش

تجربه من به دلیل این یادگیری به خصوص رهبری بسیار قوی تر است ، من قادر هستم آن را در عمل به کار ببرم و همچنین با مهارت های دیگر من می توانم در انجام کار خود پیشرفت کنم.

course-thumbnail-49

1 سال پیش

معلم خوب

course-thumbnail-38

1 سال پیش

مجری نکات بسیار خوبی برای برقراری ارتباط برای محیط های مختلف (در داخل و خارج از کار) ارائه داده است.

لیست علاقه مندی ها 0